Naruto et Naruto Shippuuden • CaptaiNaruto

Naruto • Seiyuu : Showtaro Morikubo :: CaptaiNaruto

Showtaro Morikubo

Showtaro Morikubo
Langue : Japonais

Personnages d'animes doublés :

  • Nara Shikamaru (Naruto)
  • Aoi Shingo (Captain Tsubasa Road to 2002)
  • Ginji Amano (Getbackers)
  • Kikaider 01/Ichiro (Kikaider)
  • Akaya Kirihara (Prince of Tennis)
 
 

Retour à la liste des seiyuus