Naruto et Naruto Shippuuden • CaptaiNaruto

Naruto • Seiyuu : Shinji Kawada :: CaptaiNaruto

Shinji Kawada

Shinji Kawada
Langue : Japonais

Personnages d'animes doublés :

  • Aburame Shino (Naruto)
  • Katori (Major)
  • Minaki (Pokemon)
  • Hanai Haruki (School Rumble)
  • Seibe (Zatch Bell)
 
 

Retour à la liste des seiyuus