Naruto et Naruto Shippuuden • CaptaiNaruto

Naruto • Seiyuu : Ryoka Yuzuki :: CaptaiNaruto

Ryoka Yuzuki

Ryoka Yuzuki
Langue : Japonais

Personnages d'animes doublés :

  • Yamanaka Ino (Naruto)
  • Takako Shimizu (Chobits)
  • Katsumi Akiyama (Initial D)
  • Arashi Kishyuu (X)
 
 

Retour à la liste des seiyuus